Di handap ieu nu kaasup kana judul kawih pop atawa modern nya éta …

Di handap ieu nu kaasup kana judul kawih pop atawa modern nya éta …

A. Nataan Pupuh
B. Eundeuk-eundeukan
C. Oray-orayan
D. Papatong
E. Cingciripit

Jawaban: D

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Di handap ieu nu kaasup kana judul kawih pop atawa modern nya éta … D. Papatong

Leave a Comment