Di handap ieu nu teu kaasup kana ciri-ciri dongéng nya éta … Eusina sok aya unsur pamohalan/ teu asup akal Sumebarna ku cara tatalépa Sok ngandung papatah/ amanat Caritana pondok Karya sastra Sunda modern

SoalSatu

Di handap ieu nu teu kaasup kana ciri-ciri dongéng nya éta …

Eusina sok aya unsur pamohalan/ teu asup akal
Sumebarna ku cara tatalépa
Sok ngandung papatah/ amanat
Caritana pondok
Karya sastra Sunda modern

A. Eusina sok aya unsur pamohalan/ teu asup akal
B. Sumebarna ku cara tatalépa
C. Sok ngandung papatah/ amanat
D. Caritana pondok
E. Karya sastra Sunda modern

Jawaban: E

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Di handap ieu nu teu kaasup kana ciri-ciri dongéng nya éta …

Eusina sok aya unsur pamohalan/ teu asup akal
Sumebarna ku cara tatalépa
Sok ngandung papatah/ amanat
Caritana pondok
Karya sastra Sunda modern E. Karya sastra Sunda modern

Leave a Comment