Imah Awi Jatnika “Kahirupan masyarakat Indonesia, babakuna urang sunda, teu bisa jauh tina budaya awi, ti mimiti kaperluan keur bahan piimaheun nepi kadaharan. Aya 105 spesies endemik asli awi nu kapanggih di Indonesia, 95 diantarana aya di Jawa Barat. Ngan hanjakal, can rea masyarakat nu bener-bener sadar kana pentingna awi, buktina meh 1000 hektar tangkal awi di Bogor dituar dina jangka lima tahun katompernakeun. Kitu numutkeun Jatnika Nanggamiharja. Jatnika teh kawentar minangka ahlina dina nyieun imah awi mah. Ti tahun 1985 nepi ka ayeuna Jatnika geus ngawangun 3.000 leuwih imah awi. Aya 41 model nu geus dimekarkeun ana, kabehanana nyoko kana ciri wangun tradisional Jawa Barat. Hak cipta geus meunang paten dyna tahun 2006. Tahun 2009, Jatnika narima pangleler ti Ikatan Arsitek Indonesia minangka nu pangreana nyieun imah awi tradisional. Ti tahun 1995 nepi ka ayeuna Jatnika kapeto jadi Ketua Yayasan Bambu Indonesia. Kalimah tanya nu luyu jeung eusi wacana di luhur nyaeta?

Imah Awi Jatnika “Kahirupan masyarakat Indonesia, babakuna urang sunda, teu bisa jauh tina budaya awi, ti mimiti kaperluan keur bahan piimaheun nepi kadaharan. Aya 105 spesies endemik asli awi nu kapanggih di Indonesia, 95 diantarana aya di Jawa Barat. Ngan hanjakal, can rea masyarakat nu bener-bener sadar kana pentingna awi, buktina meh 1000 hektar tangkal awi di Bogor dituar dina jangka lima tahun katompernakeun. Kitu numutkeun Jatnika Nanggamiharja. Jatnika teh kawentar minangka ahlina dina nyieun imah awi mah. Ti tahun 1985 nepi ka ayeuna Jatnika geus ngawangun 3.000 leuwih imah awi. Aya 41 model nu geus dimekarkeun ana, kabehanana nyoko kana ciri wangun tradisional Jawa Barat. Hak cipta geus meunang paten dyna tahun 2006. Tahun 2009, Jatnika narima pangleler ti Ikatan Arsitek Indonesia minangka nu pangreana nyieun imah awi tradisional. Ti tahun 1995 nepi ka ayeuna Jatnika kapeto jadi Ketua Yayasan Bambu Indonesia. Kalimah tanya nu luyu jeung eusi wacana di luhur nyaeta?

  1. Saha nu melakan tangkal awi teh?
  2. Dimana imah-imah eta di wangunna?
  3. Aya sabaraha tempat nu dipelakan awi teh?
  4. Aya sabaraha spesies endemik nu kapanggih di indonesia teh?
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Saha nu melakan tangkal awi teh?.

Dilansir dari Ensiklopedia, imah awi jatnika “kahirupan masyarakat indonesia, babakuna urang sunda, teu bisa jauh tina budaya awi, ti mimiti kaperluan keur bahan piimaheun nepi kadaharan. aya 105 spesies endemik asli awi nu kapanggih di indonesia, 95 diantarana aya di jawa barat. ngan hanjakal, can rea masyarakat nu bener-bener sadar kana pentingna awi, buktina meh 1000 hektar tangkal awi di bogor dituar dina jangka lima tahun katompernakeun. kitu numutkeun jatnika nanggamiharja. jatnika teh kawentar minangka ahlina dina nyieun imah awi mah. ti tahun 1985 nepi ka ayeuna jatnika geus ngawangun 3.000 leuwih imah awi. aya 41 model nu geus dimekarkeun ana, kabehanana nyoko kana ciri wangun tradisional jawa barat. hak cipta geus meunang paten dyna tahun 2006. tahun 2009, jatnika narima pangleler ti ikatan arsitek indonesia minangka nu pangreana nyieun imah awi tradisional. ti tahun 1995 nepi ka ayeuna jatnika kapeto jadi ketua yayasan bambu indonesia. kalimah tanya nu luyu jeung eusi wacana di luhur nyaeta Saha nu melakan tangkal awi teh?.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Saha nu melakan tangkal awi teh? adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. Dimana imah-imah eta di wangunna? adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. Aya sabaraha tempat nu dipelakan awi teh? adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. Aya sabaraha spesies endemik nu kapanggih di indonesia teh? adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Saha nu melakan tangkal awi teh?.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Leave a Comment