Kita boleh bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, namun tidak boleh ….

SoalSatu

Kita boleh bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, namun tidak boleh ….

a. Ikut membangun desa dengan orang yang beragama lain
b. Saling tolong menolong dengan pemeluk agama lain
c. Menyembah tuhan yang disembah agama lain
d. Membantu pemeluk agama lain yang terkena musibah

Jawaban: c

Dilansir dari Encyclopedia Britannica : Kita boleh bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, namun tidak boleh ….c. Menyembah tuhan yang disembah agama lain

Leave a Comment