Perhatikeun ieu sempalan kawih, tuluy eusian kecap nu kosong ! Panon hideung pipi ……… …….. mancung

SoalSatu

Perhatikeun ieu sempalan kawih, tuluy eusian kecap nu kosong !

Panon hideung
pipi ………
…….. mancung

 

A. hideung, panon
B. hideung, biwir
C. beureum, biwir
D. hawug, panon
E. Konéng, Irung

Jawaban: E

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Perhatikeun ieu sempalan kawih, tuluy eusian kecap nu kosong !

Panon hideung
pipi ………
…….. mancung.JAWABAN : E. Konéng, Irung

Leave a Comment