Proses pengelolaan strategi dalam hal pembelian, pergerakan dan penempatan material, inventori barang jadi melalui organisasi serta saluran marketing disebut ….

SoalSatu

Proses pengelolaan strategi dalam hal pembelian, pergerakan dan penempatan material, inventori barang jadi melalui organisasi serta saluran marketing disebut ….

a. transportasi
b. logistik
c. manajemen transportasi
d. manajemen logistik
e. transportasi logistic

Jawaban: d. manajemen logistik

Dilansir dari Ensiklopedia, Proses pengelolaan strategi dalam hal pembelian, pergerakan dan penempatan material, inventori barang jadi melalui organisasi serta saluran marketing disebut ….d. manajemen logistik

About administrator

Check Also

Dongéng sangkuriang kaasup kana carita legenda. Ieu hal téh lantaran ayana gunung nu dianggap parahu nu ditajong ku Sangkuriang. Éta gunung téh katelahna…

Dongéng sangkuriang kaasup kana carita legenda. Ieu hal téh lantaran ayana gunung nu dianggap parahu ...

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published.