Sebutkan kelebihan dari penyajian data menggunakan diagram !

Satusoaal

Sebutkan kelebihan dari penyajian data menggunakan diagram !

Kunci Jawaban:
memudahkan dalam membaca data

Leave a Comment